MENU

Warrior Spirit

Systema - bojový a kondiční trénink

Být klidný tváří v tvář protivenství,

odvážný v objevování,

tvořivý namísto ničivého,

hbitý ve chvílích omezení,

pokorný v čase úspěchu,

to je zažít svobodu těla, mysli a duše. 

 

Cílem bojového kondičního tréninku je zůstat klidný a soustředěný v  obtížných situacích. Přesahuje to běžné tělesné posilování. Na tréninku  se učíme zpracovávat síly a tlaky, které na nás vyvíjí okolí.

Dokážeme zůstat v klidu a cítit se pohodlně, zatímco jsme vystaveni  útoku nebo když se dostaneme na hranici našich fyzických možností? To  jak reagujeme, často odráží naše chování pod tlakem v každodenním  životě, například ze strany partnera, rodiny či v pracovních situacích.  

Lekce bojového kondičního cvičení

Lekce vycházejí z principů bojového umění Systema. Zlepšete si zdraví a kondici, odstraňte stres a omládněte pomocí unikátního dynamického cvičení, cviky jsou individuální i ve skupině.

Semináře

Semináře nám dávají čas a prostor k osovojení principů Systemy. Měsíčně pořádáme tříhodinové semináře a několikrát do roka víkendové soustředění.

Lekce pro dospívající a děti

Cvičení pro děti s bojovými prvky, které se zaměřuje na správné fungování těla a obsahuje hry vedoucí ke zvládání stresu, práci s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy.

Play Video