MENU

O nás

Být klidný tváří v tvář protivenství, 

odvážný v objevování,

tvořivý namísto ničivého,

hbitý ve chvílích omezení,

pokorný v čase úspěchu,

to je zažít svobodu těla, mysli a duše. 

Proč bojové kondiční cvičení?

Cílem bojového kondičního tréninku je zůstat klidný a soustředěný v obtížných situacích. Přesahuje to běžné tělesné posilování. Na tréninku se učíme zpracovávat síly a tlaky, které na nás vyvíjí okolí.

Dokážeme zůstat v klidu a cítit se pohodlně, zatímco jsme vystaveni útoku nebo když se dostaneme na hranici našich fyzických možností? To jak reagujeme, často odráží naše chování pod tlakem v každodenním životě, například ze strany partnera, rodiny či v pracovních situacích.  

Vnější i vnitřní síly na nás působí neustále, bojový kondiční trénink nám umožňuje jim porozumět. Způsob naší reakce odhaluje, kým v jádru jsme. Když dokážeme tyto síly rozpoznat a uvědomit si je, umíme na ně poté spontánně a adekvátně odpovědět. 

Rozeznání síly tak vede k napojení, znamená to pochopit její směr, hloubku a energii, teprve pak můžeme provést odpovídající akci – buď sílu uvítáme a přijmeme, nebo ji zneutralizujeme a rozpustíme. Čím soustředěnější a vyrovnanější jsme, tím dříve sílu vycítíme. Někdy to může znamenat odvrácení energie špatného úmyslu ještě dříve, než měl čas a prostor se projevit. 

Historie

Trénink u nás ve Warrior Spirit vychází z ruského bojového stylu – Systema

Má původ v 10. století, kdy se začal rozvíjet na obranu Ruska proti útočníkům, do širšího povědomí veřejnosti se dostal díky Vladimiru Vasilievovi, který jej upravil pro potřeby civilního života. Úpravy mu neubraly nic na účinnosti – Systema je dokonalé bojové umění, nejenže učí techniky, ale buduje také silné tělo a ducha bojovníka

Principy

Systema pracuje na všech třech rovinách člověka – tělesnéduševní a duchovní. Dosahuje toho používáním čtyř principů:  

  • dýchání 
  • uvolnění
  • struktura těla
  • pohyb 

 

Dýchání  je mimovolný proces, který ale můžeme do určité míry kontrolovat. Tím působíme na srdeční rytmus, nervové impulzy a svalový tonus.  Dýchání je nejrychlejší způsob, jak rozpustit napětí – nádech zklidňuje mysl, výdech uvolňuje tělo. Právě skrze dýchání se učíme klidu, pozornosti a jasné mysli. 

Uvolnění  je tělesný a mentální stav, který nám umožňuje provést úkon efektivně s co nejmenší vynaloženou námahou. Uvolnit se neznamená zkolabovat, ale udělat přesně jen to, co je v dané situaci potřeba s nasazením minimálního napětí.  

Strukturou  myslíme správné postavení těla. Nesprávná struktura tělo oslabuje, svaly se při ní zbytečně napínají a mysl otupuje. Při dobrém držení těla se cítíme lehce a naše mysl je čilá.     

Pohyb, který Systema rozvíjí, je přirozený a plynulý, narozdíl od většiny bojových umění, jež často učí fixní postoje a stereotypní reakce na předem daný způsob útoku. Plynulý a klidný pohyb zračí vyrovnanou psychiku. 

Trénink  

 

Trénink se skládá ze série cvičení zaměřených na dýchání, uvolnění a pohyb, která rozvíjejí jak tělo, tak ducha. 

Některá cvičení se provádějí individuálně, jiná v páru či ve skupině, někdy cvičíme vestoje, jindy na zemi, občas také se zbraněmi. 

Možnosti jsou téměř neomezené a každá hodina probíhá jinak. Nejde tu o přípravu na konkrétní situaci, naopak cvičení rozvíjí schopnosti, které vám umožní vyváznout z různých situací, jakkoliv nebezpečných.  

Trénink zahrnuje čtyři základní cviky na posílení středu těla, všechny ostatní pohyby z nich pak nějakým způsobem vycházejí, jsou to: 

  •  klik  
  •  dřep  
  •  zvedání nohou z lehu  
  •  sed-leh  

 

Systema nevyžaduje žádnou zvláštní výbavu, pouze s ohledem k partnerům se cvičí naboso nebo v obuvi vhodné ke cvičení vevnitř.

Nepoužíváme pásky ani jinou hierarchii. 

Instruktoři

Prague Residential 2018
Paul Renall

Poté co se od dětství věnoval bojovým uměním a 15 let je vyučoval, měl Paul to štěstí, že se v roce 2014 setkal s Vladimirem Vasilievem. Uvědomil si jeho jedinečné mistrovství a od té doby cestuje do Toronta, jak jen to jde, aby s ním mohl trénovat. Paul založil Warrior Spirit ve snaze pokračovat v tom, co se od Vladimira naučil, a trénovat s ostatními. 

Honza
Jan Čížek

Začal  studovat a cvičit taiji v roce 2013 s Lynnem Gordonem, v současnosti pokračuje u Lenky Ryškové. Od roku 2016 zařazuje do své praxe bojový kondiční trénink podle Systema. Díky svému klidnému odhodlání a skromnému přístupu se Honza stal cenným přínosem pro Warrior Spirit. 

Lucie
Lucie Čížková 

Prošla podobným studiem taiji jako Honza, v současnosti se učí u Lenky Ryškové. Lucie do své praxe také zařadila více párového cvičení a bojového kondičního tréninku. Díky svým schopnostem rychle si osvojit nové pohyby a myšlenky a jasně je předávat ostatním Lucie přirozeně dospěla do učitelské role ve Warrior Spirit. 

Veronika
Veronika Čihulková 

Začala chodit se svým synem na cvičení pro rodiče s dětmi v roce 2016 a od úplného začátku ji uchvátila kombinace hravosti, protahovacího a posilovacího cvičení a prvků Systema. Na jaře roku 2017 proto začala chodit na bojový kondiční trénink pro dospělé, aby dále rozvíjela své dovednosti.

Pavlina
Pavlína Porazilová

Pavlína začala cvičit taiji v roce 2014, později se zúčastnila cvičení zaměřeného na práci s dechem, které vyučoval Paul Renall. Nyní pokračuje v Bojovém kondičním tréninku podle Systemy a oceňuje jeho pestrost, která přispívá k všestrannému rozvoji pohybu a k posílení těla i ducha.